Přednášky, besedy, workshopy


2.6.2023

Historie Brandejsova statku
Přednášky pořádané pro žáky základní školy tříd 6.B, 6.D v rámci výuky ve spolupráci s vedením školy.
V základní škole.
Přednášely: Helena Bínová, Petra Wendelová.

FOTOGALERIE


1.6.2023

Historie řemesel a živností na Suchdole
Přednášky pořádané pro žáky základní školy tříd 4.A, 4.C v rámci výuky ve spolupráci s vedením školy.
Na MČ Praha Suchdol, KC Půda.
Přednášely: Helena Bínová, Petra Wendelová.

FOTOGALERIE


24.5.2023

Beseda, kulatý stůl, s finanční podporou z grantu MČ, s odborníky na téma
BRANDEJSŮV STATEK A POTENCIÁL JEHO ROZVOJE
Moderovala: Ing. Petra Wendelová
Se svými příspěvky vystoupili:
Doc. Ing. Helena Bínová–historie Brandejsova statku
Ing. arch. Ondřej Šefců–Národní památkový ústav
Ing. arch. Martin Stránský–udržitelnost rekonstrukce památkových objektů
Ing. Libor Cupal–financování projektů a PPP

FOTOGALERIE


10.11.2022

Přednáška
Historie řemesel na Suchdole
Praha Suchdol, Horizont, Na Vrchmezí 8/231.
Přednášeli: Helena Bínová, Bohumil Sommer.

FOTOGALERIE


21.4. a 25.4.2022

Základní škola Mikoláše Alše–90 let od založení
Přednášky, pořádané pro žáky 4., 5. a 9. tříd ZŠ v rámci výuky ve spolupráci s vedením školy.
Na MČ Praha Suchdol, KC Půda.
Přednášely: Helena Bínová, Petra Wendelová.

FOTOGALERIE –pro 9. třídy, 21. dubna 2022.

FOTOGALERIE –pro 4. a 5. třídy, 25. dubna 2022.


25.11.2021

Přednáška
Počátky ochotnického divadla na Suchdole
Praha Suchdol, Horizont, Na Vrchmezí 8/231.
Přednášeli: Petra Wendelová, Josef Jánský.

FOTOGALERIE