Přednáška–Základní škola M. Alše–90 let od založení školy–pro 4. a 5. třídy

MČ Praha Suchdol, KC Půda, 25.4.2022.