Cedulky s QR kódem


Spolek historie Suchdola přichází s iniciativou postupně instalovat na významných a zajímavých budovách a místech na Suchdole cedulky 10×10 cm z nerezového plechu s QR kódem.
Po načtení kódu se otevře stránka www.historiesuchdola.cz s informacemi o této budově nebo místu.

Autoři projektu: J. Jánský, H. Bínová, P. Wendelová.
Grafická úprava pro výrobu: Martin Micka.
Finanční podpora: MČ Praha Suchdol.

Bylo vybráno 14 soukromých objektů, kdy cedulky bude instalovat Spolek a 14 objektů ve správě MČ Praha Suchdol, kdy instalaci zajišťuje MČ.


V neděli 18.12.2022 byla instalována první cedulka bývalé cukrárny Antonína Marka, Suchdolská 469/57.
Byla přítomná i Zuzana Černá, vnučka A. Marka se svým manželem Františkem Černým.

J. Jánský
J. Jánský, H. Bínová, Z. Černá, Fr. Černý
Budova bývalé cukrárny Antonína Marka.

V úterý 10.1.2023 byla instalována cedulka u budovy bývalé restaurace U Zajíců, Kamýcká 131/10.
U instalace byl přítomný Martin Jarkovský, současný spolumajitel objektu.
Pan Jarkovský je potomkem Emila Zajíce a Emílie Zajícové, bývalých majitelů restaurace.

J. Jánský, M. Jarkovský, H. Bínová.
J. Jánský, P. Wendelová, H. Bínová.
Instalovaná cedulka.

Třetí cedulka byla instalována 15.1.2023 u Brandejsova statku, u vchodu z ulice Dvorská.


Čtvrtá cedulka byla instalována 19.1.2023 na budově restaurace V Ráji, Novosuchdolská 100.

Petr Majdánek, současný provozovatel restaurace.

Instalované cedulky
1 Markova cukrárna, Suchdolská 469/57.
2 Restaurace u Zajíců, Kamýcká 131/10.
3 Brandejsův statek, vchod z ulice Dvorská.
4 Restaurace V Ráji, Novosuchdolská 100.