Cedulky s QR kódem


Spolek historie Suchdola přichází s iniciativou postupně instalovat na významných a zajímavých budovách a místech na Suchdole cedulky 10×10 cm z nerezového plechu s QR kódem.
Po načtení kódu se otevře stránka www.historiesuchdola.cz s informacemi o této budově nebo místu.

Autoři projektu: J. Jánský, H. Bínová, P. Wendelová.
Grafická úprava pro výrobu: Martin Micka.
Finanční podpora: MČ Praha Suchdol.

Bylo vybráno 14 soukromých objektů, kdy cedulky bude instalovat Spolek a 14 objektů ve správě MČ Praha Suchdol, kdy instalaci zajišťuje MČ. Zahájení instalací.

MAPA UMÍSTĚNÍ


V neděli 18.12.2022 byla instalována první cedulka bývalé cukrárny Antonína Marka, Suchdolská 469/57.
Byla přítomná i Zuzana Černá, vnučka A. Marka se svým manželem Františkem Černým.

J. Jánský
J. Jánský, H. Bínová, Z. Černá, Fr. Černý
Budova bývalé cukrárny Antonína Marka.

V úterý 10.1.2023 byla instalována cedulka u budovy bývalé restaurace U Zajíců, Kamýcká 131/10.
U instalace byl přítomný Martin Jarkovský, současný spolumajitel objektu.
Pan Jarkovský je potomkem Emila Zajíce a Emílie Zajícové, bývalých majitelů restaurace.

J. Jánský, M. Jarkovský, H. Bínová.
J. Jánský, P. Wendelová, H. Bínová.
Instalovaná cedulka.

Třetí cedulka byla instalována 15.1.2023 u Brandejsova statku, u vchodu z ulice Dvorská.


Čtvrtá cedulka byla instalována 19.1.2023 na budově restaurace V Ráji, Novosuchdolská 100.

Restaurace V Ráji na pohlednici.
Rok asi 1940.
Petr Majdánek, současný provozovatel restaurace.

Pátá cedulka je od 4.2.2023 na budově bývalého Kouteckého zahradnictví, Suchdolská 262/50.

Budova v roce 1937.

Šestá cedulka byla instalovaná 17.2.2023 na budově bývalé Velkopopovické restaurace, Suchdolská 88/16.

Restaurace v roce 1934

Instalace se zúčastnili zleva Tomáš Leitensdorfer, M. Procházková (pravnoučata Fr. Kyncla), Petr Procházka (manžel M. Procházkové), H. Bínová, foto J. Jánský.


Sedmá cedulka byla instalovaná 11.3.2023 na budově bývalého akcízu, Kamýcká 126/8.
Instalaci provedla paní Marie Plassová, rozená Hrušková, dcera Karla Hrušky.
Karel Hruška byl veleznámý holič a kadeřník na Suchdole.
V současné době Marie Plassová provozuje v budově holičství a kadeřnictví.

Výřez z pohlednice z roku 1923.
Budova byla postavena v roce 1921.
J. Jánský, M. Plassová.
Marie Plassová.
H. Bínová, M. Plassová, P. Wendelová.

Osmá cedulka byla instalovaná 30.5.2023 na budově bývalého hostince U Vyskočilů, Dvorská 9/2.
O vznik druhé hospody na Suchdole se postaral Jan Napravil, správce statku v letech 1834-1846.
U instalace byli synové Jiřího Brejchy, majitele objektu, Jiří a Tomáš.

Objekt v roce asi 1942.
Jiří Brejcha.
J. Brejcha, J. Jánský.
Jiří a Tomáš Brejcha.

Devátá cedulka se instalovala 22.7.2023 na budově bývalé prodejny obuvi, Suchdolská 619/33.
V roce 1931 zakoupila Firma Baťa a.s. parcelu v Suchdole. 9. září 1939 byla stavba dokončena a zkolaudována.
Instalace se zúčastnily současné majitelky domku, paní Věra Knapešová a její dcera Eva Knapešová.

Domek v letech 1965-1975.
Věra a Eva Knapešová.
Věra, Eva Knapešová, Helena Bínová.

V červnu 2023 zahájila MČ Praha Suchdol instalaci QR cedulek na objektech ve své správě.

Základní škola
Bývalá ZŠ TGM
Kaple sv. Václava
Bývalá budova MNV
Bývala restaurace V Myslivně
Bývalá hasičská zbrojnice
Zvonička
Havárie letadla 1975
Pomník MA
Významný strom

.

Mapa již instalovaných cedulek.


Zpracoval: J. Jánský, aktualizace 7/ 2023