Historie suchdolských spolků

V Suchdole působilo mnoho společenských organizací různých forem a zaměření. Jednoty, svazy, sdružení, sbory a spolky.

Uvádíme zde jen základní informace o společenských organizacích s oficiálním názvem Spolek.


SPOLEK KOS (1895-1897)

V roce 1895 byla založena Stolní společnost Kos.
V hostinci Josefa Hálka (později u Šíchů ).
Založilo ji 16 mladých lidí.

Okresní úřad později spolek zakázal.

Tito po dvou letech (1897) založili spolek Probuzení.


SPOLEK PROBUZENÍ (1897-1901)

Po úředním zrušení spolku Kos, byl v roce 1897 založen podpůrný spolek Probuzení.

I ten byl zakrátko rozpuštěn.

Po čtyřech letech (1901) se změnil jeho název na „Vzájemně se podporující spolek Rovnost pro Sukdol a okolí“.


VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEK ROVNOST PRO SUKDOL A OKOLÍ (1901-1952)

V roce 1901 vzniká z předešlých spolků přejmenováním tento spolek.

Poskytoval pomoc občanům v nemoci, pořádal přednášky, zábavy, divadelní představení. Z výtěžků přispíval potřebným.
Mimo jiné již v roce 1900 založil první spolkovou knihovnu.

Významným rozhodnutím bylo sehrát v Suchdole první divadlo.
V roce 1901- byl vytvořen první dramatický odbor.
Tato činnost se na Suchdole udržela až do 60.let 20.století.

Po tlaku úřadů dochází v roce 1952 k jeho likvidaci.


DOMOVINA DOMKAŘŮ (1910-1922, 1923-1931)

Odborový, nebo spíše zájmový spolek zemědělců.
Sloužil mimo jiné k prosazování pozemkové reformy podle agrárnických představ.
Vedení prosazovalo příděly půdy svým členům.
Jako přidružená organizace Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu.
(wikipedia)

Spolek domkařů v Sukdole, 1923

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK PRO OSADU VÝHLEDY (1939-????)

Spolek si dával za cíl v obci udržovat a propagovat historické dědictví, starost o životní prostředí, pořádat či podporovat společenské události.

O činnosti spolku v Suchdole je málo informací.


SPOLEK VÁCLAV BUDOVEC (1918-????)

Zatím málo informací.


SPOLEK CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ MAJÁK (1933-1953)

Spolek byl založen 1.9.1933.

V této době byla činnost holubářů strategická záležitost.
Členové spolků byli pečlivě lustrováni a sledována i jejich politická spolehlivost.

V případě „nespolehlivosti“ byli zbaveni funkce nebo členství.

V dubnu 1953 byl spolek Maják zrušen a začleněn do Svazarmu.


SPOLEK PRO ZBUDOVÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ
KATOLICKÉHO KOSTELA V SUCHDOLE (1935-1951)

Dne 3.3.1935 došlo k ustanovení spolku v Suchdole.

Ze stanov spolku.

I tento spolek byl pod dohledem úřadů.

Dne 12.1.1951 úřady prohlašují spolek za nepotřebný a zařazují jej do České katolické Charity


SPOLEK VZÁJEMNOST (1933-1939)

Dne 24.2.1933 byla ustavena odbočka spolku Vzájemnost v Československé republice.

Dne 31.3.1939 spolek zanikl.


Současné suchdolské spolky


DOBŘÍ SOUSEDÉ z.s.

Založen v roce 2015.

Umožňuje získávání kontaktů, usnadňování spojení mezi občany.

Stránky spolku


SUCHDOL ŽIJE z.s.

Založen v roce 2019.

Podporuje kulturní, sportovní, společenský život.

Pořádá besedy, přednášky, semináře.

Stránky spolku