Kroniky


Suchdolské obecní kroniky

Tyto kroniky jsou již digitalizované.
Jsou umístěny na stránkách Archivu hl. m Prahy.
Zvolte: Obecní kroniky—pak volte stránku 82.

Obecní kronika I. díl

Pravěk-1953-1974

Obecní kronika II. díl

(1975) 1978-1985

Obecní kronika III. díl

1986-1997

Obecní kronika IV. díl

1998-2005