Poslání

Historia magistra vitae—Historie učitelka života. (Cicero)


Suchdol, ve kterém žijeme, dnes městská část Prahy, je z historického hlediska velmi důležitým a zajímavým místem.

Již od pradávných časů zde sídlili lidé, kultivovali tuto krajinu a chápali její význam pro rozvoj lidské společnosti. V době po začátku našeho letopočtu byla tato lokalita dále osidlována a se vznikem české státnosti se stala majetkem a byla pod ochranou prvních Přemyslovců. Rovněž středověké a novověké dějiny Suchdola odrážejí významné  události, časy rozkvětu i krize v historii našeho národa a střední Evropy.

Chápajíce tento unikátní a neopominutelný význam, chceme historii, ať již dávnou nebo nedávnou, přiblížit co největšímu počtu obyvatel Suchdola (i mimo něj), a to formou přednášek, výstav, workshopů, publikací i přímé komunikace.

Proto jsme založili, v červnu roku 2021, spolek s názvem „Spolek historie Suchdola z.s.“, pod jehož záštitou by se tyto akce měly konat.

Již několik let pan Josef Jánský, suchdolský rodák, se svými spolupracovníky, shromažďuje veškeré dostupné informace o historii Suchdola, zpracovává je a provozuje web historiesuchdola.cz. A s jeho souhlasem a za jeho přímé účasti, jakožto spoluzakladatele a předsedy Spolku,  budou tyto informace využívány k naší činnosti a pro pořádání akcí, které jsou uvedeny výše.

Brandejsův statek a jeho další osud je jedním z hlavních témat Spolku. V současné době Spolek zkoumá možnosti, jak přispět k záchraně této historicky nejhodnotnější památky naší městské části.

Vždy platilo, platí a bude platit, že ten, kdo pozná historii, lépe pochopí současnost a snáze nahlédne do budoucnosti. Protože vše je spojeno se vším, a někdy i zdánlivá maličkost způsobí dějinné změny a posune nás, tedy lidstvo, dále.

Těšíme se na setkávání a diskuze nad zajímavými tématy z historie Suchdola.