Jsme si vědomi toho, že znalost historie je nejen pro nás, ale i pro mnoho dalších, velmi přitažlivé téma, a proto podporujeme zájem laické i odborné veřejnosti o historii městské části Praha Suchdol.

Chceme přednášet, besedovat, publikovat, připravovat výstavy a to vše s jediným cílem – zpřístupněním informací o historii místa, kde žijeme a které máme rádi, podnítit aktivní zájem veřejnosti o poznání minulosti, ale také budoucího potenciálu Prahy Suchdola.

Fotografie z vernisáže výstavy „Historie Brandejsova statku v dějinných souvislostech“ (autoři Helena Bínová, Josef Jánský, Bohumil Sommer) která se konala 12. května 2020 v Alšově salónku, MČ Suchdol.
Stojící zleva: Ing. Bohumil Sommer, doc.Ing. Helena Bínová, Ph.D., PhDr. Renáta Modráková, Josef Jánský.
Sedící: paní Bohumila Sommerová.