Přednáška–Základní škola M. Alše–90 let od založení školy–pro 9. třídy

MČ Praha Suchdol, KC Půda, 21.4.2022.