Jsme si vědomi toho, že znalost historie je nejen pro nás, ale i pro mnoho dalších, velmi přitažlivé téma, a proto podporujeme zájem laické i odborné veřejnosti o historii městské části Praha Suchdol.

Přednášíme, besedujeme, publikujeme, připravujeme výstavy a to vše s jediným cílem – zpřístupněním informací o historii místa, kde žijeme a které máme rádi, podnítit aktivní zájem veřejnosti o poznání minulosti, ale také budoucího potenciálu Prahy Suchdola.